တစ္ခ်ိန္က ထားဝယ္ၿမိဳ႕ေန စပါးသူေဌးမႀကီး ေဒၚပ်င္သူ ပိုင္ခဲ့တဲ့အိမ္ျဖစ္သည္။ ဝေဗ်ာရြာဘက္မွာ လယ္ဧကမ်ားစြာပိုင္ဆိုင္ခဲ့ၿပီး အရင္က အိမ္၏အေနာက္ဘက္႐ွိ စပါးက်ီႀကီးေၾကာင့္လည္း လူသိမ်ားခဲ့တယ္လို႔သိရပါသည္။ 1825 ေနာက္ပိုင္း ပီနန္ဘက္ကေန ဝင္လာခဲ့သည့္ တ႐ုတ္ လက္သမားဆရာတို႔၏ လက္ရာမ်ားထဲက တစ္ခုျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ယူဆရပါသည္။ တံစက္ၿမိတ္မ်ားကိုပင္ သစ္သားေဖာက္ပန္းအလွျဖင့္ တန္ဆာဆင္ထားသည္။ ဝရံတာကို စေကာ့တလန္ႏိုင္ငံ ကာဝီေက်းရြာက ထုတ္လုပ္သည့္ သံပန္းမ်ားျဖင့္အလွဆင္ထားသည္။ ကိုလိုနီေခတ္ လက္ရာဟန္ တ႐ုတ္၊ေပၚတူဂီ ဗိသုကာ လက္ရာဟန္မ်ိဳး ေပါင္းစပ္ပါဝင္သည္။ ထားဝယ္ၿမိဳ႕၏ေျမာက္ဘက္ၿမိဳ႕႐ိုးကို ၿဖိဳဖ်က္တည္ေဆာက္ထားေသာ ကိုလိုနီေခတ္ ဗာေနလမ္းမႀကီးေပၚ ယေန႔ အေခၚ နိဗၺာန္လမ္းမေပၚတည္႐ွိသည္။ ႏွစ္ ၁၀၀ ခန္႔သက္တမ္း႐ွိၿပီဟုသိရပါသည္။ #HeritageVintageHouseDawei #MyanmarBeEnchanted #WelcomeToDawei samthemandawei.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s